13682

 • Thursday, February 15, 2024Barak ved Gunhild Aaen Madsencounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Terapi - supervision - coaching

  Som menneske kan vi komme til at stå i en situation, hvor vi har brug for nogen at tale med om det der fylder, gør ondt, skaber forvirring eller fortvivlelse.
  Når familie eller venner ikke slår til eller ikke kan hjælpe, kan det være godt at tale med en udenforstående, der vil lytte.

  Du kan ønske forandring og vækst i forhold til:

  dit personlige liv
  dit parforhold
  din seksualitet
  dine børn
  dit arbejdsliv
  børn der er anbragt uden for hjemmet

  Hos mig kan du tale om alt, intet er for småt og intet for stort. Jeg tilbyder at stå til rådighed med terapi, refokusering, sjælesorg, supervision og personlig støtte.
  Gunhild Aaen Madsen, Eksam. Psykoterapeut. 

13670

 • Thursday, February 15, 2024Bente Lundbak Pihlcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Medvandrer, sjælesørger, sygeplejerske med erfaring fra psykiatrien, konsulent og underviser i "Den Lyttende Kirke".

13678

 • Thursday, February 15, 2024Birgit Urd Andersencounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Livet sætter spor i kroppen

  Vi er skabt som en del af Guds underfulde skaberv ærk som ånd, sjæl og legeme.

  Gud , vi skal leve for Ham og med hinanden.

  Livet gør undertiden ondt, og der sætter sig spor i krop og sjæl, som kan hindre os i at leve,  som Gud ønsker det.

  Arrene i krop og sjæl er forskellige fra menneske til menneske. Alle er vi forskellige. Ikke to er helt ens. Vi er født forskellige, og livets belastninger og traumer sætter sig derfor vidt forskellige spor i krop og sjæl.

  Gud kræver ikke, at vi er perfekte. Men han ønsker, at vi lever for ham som dem, vi er, og som vi måske kan udvikle os til.

13671

 • Thursday, February 15, 2024Det åbne land af Lene Skovmarkcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Hjemmeside om kristen spiritualitet, med artikler, workshops, pilgrimsvandringer, foredrag og retræter for den enkelte og som tilbud til kirken, institutioner og foreninger.

13680

 • Thursday, February 15, 2024Elisabeth Lidellcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Åndelig vejledning

  I England kaldes en åndelig vejleder: "spiritual director" eller "spiritual companion". Dets latinske oprindelse betegner "én, der spiser brød med!" - et smukt udtryk, der leder tankerne hen på den vidunderlige Emmaus-beretning fra Luk 24, 13-35. I USA kaldes den åndelige vejleder for "spiritual guide" eller "spiritual counselor", mens hun eller han i Tyskland kaldes "geistliche(r) Begleiter(in)". Der findes flere metaforer for en åndelig vejleder: ven, hyrde, lærer, men for mig er den bedste betegnelse: "en medvandrer på troens vej". Altså ikke en guru, der finder de vise sten, men en hjælper, der selv er på vej.

  Søren Kierkegaard siger et sted:" At bede er at ånde. Derfor er spørgsmålet om, hvorfor vi beder, et dumt spørgsmål. Hvis ikke vi trækker vejret, dør vi. Ikke at bede medfører åndelig død." Alle har brug for en åndelig vejleder. Det vidste Martin Luther. Det ved Desmond Tutu. Hvis man i sit liv har en længsel efter Gud i sit hjerte, er det meningsfuldt at få en medvandrer på sin åndelige vej.

  Jeg har selv haft stor glæde af at modtage åndelig vejledning og har i en årrække tilbudt dette til andre. 

13689

 • Thursday, February 15, 2024Familie Fremme ved Peter Laugesencounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Peter Laugesen

  Familieterapeut / familierådgiver, snedker, diakon, leder gennem mere end 10 år. Arbejdet med misbrugere og demente og deres familier, arbejdet på en international kristen skole i Nigeria.

  PREP har fokus på parforholdet

  - et kommunikationskursus for par
  Kurset giver indsigt til jeres parforhold så det kan udvikles og venskabet styrkes. Forelskelsen kom og gik af sig selv, kærligheden skal holdes ved lige.

13688

 • Thursday, February 15, 2024Farmen ved Peder Poulsencounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Velkommen på Farmen!

  Søger du hjælp til dig selv og din familie og andre betydningsfulde relationer, så kan jeg måske hjælpe dig. Du er i hvert tilfælde velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende snak om behov og muligheder. Her på hjemmesiden kan du orientere dig lidt og derudover kan du kontakte mig på nedenstående kontaktadresse, enten mail eller telefon/sms.

  Mit virkefelt er især indenfor udviklingssamtaler for familier med børn, par og singler. Hertil kommer kurser og supervision samt netværksgrupper. Til dette føjer sig hele området med åndelig vejledning og retræter. En samtale kan give nye vinkler som igen giver nye handlemuligheder. Det er væmmeligt for de fleste af os at sidde fast og det er dejligt at kunne få et nyt perspektiv og dermed ofte mulighed for at handle konstruktivt og fremadrettet.

  Jeg er født i 1954 og blev gift med Anne-Grethe Poulsen i 1981. Sammen har vi to voksne piger og tre børnebørn. Et uddannelsesforløb som familieterapeut og supervisor på Kemplerinstituttet 1997 - 2001 er mit faglige grundlag for mit virke i Farmen, hvor jeg har været tilknyttet siden år 2000. Hertil kommer uddannelse som åndelig vejleder 2008 - 2009 på Loyola Hall i Liverpool, England.

  Jeg kan lide en uformel stil og et godt arbejdsmiljø. Skulle du gennem læsningen få lyst til at komme med i Farmens netværksvirksomhed er du velkommen til at tage kontakt til mig. Jeg er med i en lang række frivillige og professionelle tiltag, hvor alle gode kræfter bliver værdsat.
  Tak for din interesse og på gensyn derude i det virkelige liv.

  Peder Poulsen

  Diakonipræst og åndelig vejleder, cand. theol. 

  Familieterapeut trænet i oplevelsesorienteret familieterapi på Kemplerinstituttet i Odder

  Åndelig Vejleder trænet i Ignatiansk tradition på Loyola Hall i Liverpool, England.

  Ungdomsuddannelse som praktisk driftsleder trænet på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg.

12857

 • Thursday, February 15, 2024Gitte Lykkecounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Gitte Lykke

  • Psykoterapeut
  • Parterapeut
  • Familieterapeut

  Medlem af Dansk Psykoterapeutforening,

  Praksis i Odder, Risskov og Aarhus.  

12861

 • Thursday, February 15, 2024Graven Nielsen & Kokkenborgcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

13681

 • Thursday, February 15, 2024Håb og Udveje ved Ellen Lindcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Jeg har tilbud til mennesker i forskellige situationer og håber, at du finder netop det, du har brug for.

  Fællesnævneren er et ønske om at formidle håb, varme og vækst. Desuden ønsker jeg at pege på, at der altid findes udveje, når vi tager livet på os - også når vi føler os magtesløse og fastlåste. Måske ikke de udveje, vi selv havde tænkt eller ønsket, men dog udveje. Ofte går disse gennem vanskelige og smertefulde erfaringer og beslutninger.

  At have en at følges med gennem det svære kan være afgørende for, hvordan vi kommer gennem det. Jeg vil bestræbe mig på at møde dig med lyttende ører, indføling, varme, ægthed og respekt. 

13683

 • Thursday, February 15, 2024Inge Merete Grooscounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Hvem er du?

  "Et er nødvendigt i denne vor vanskelige verden af husvilde og hjemløse:

  At tage bolig i sig selv, at gå ind i mørket og pudse soden af lampen,
  så menneskene på vejen kan skimte lys i beboede øjne."

  Hans Børli

  Inge Merete Gross
  Master, Cand. theol.,
  præst og retræteleder

13691

 • Thursday, February 15, 2024Institut for Diapraxis ved Steen Clausencounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

12905

 • Thursday, February 15, 2024KriSoS - Kristne i Social- og Sundhedssektorencounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

13881

 • Thursday, February 15, 2024Kristent Center for Helhed & Frihedcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

13679

 • Thursday, February 15, 2024Liv i samspil ved Ele & Steen Bondecounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Dybder og sammenhænge

  Formålet med fordybelsen er at komme styrket og livskraftigt tilbage til de sammenhænge, der udgør vores hverdag - tilbage til et liv i samspil med dem, vi færdes sammen med til daglig.

  Vi søger at understøtte de former for fordybelse, der fører tilbage til og ind i sammenhænge med fornyet jeg-værdighed og fornyet kontakt til dybden - sin egen og den relationelle til andre mennesker.

13684

 • Thursday, February 15, 2024Lone Dalsgaardcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Velkommen

  til en kort orientering om mine ydelser som psykoterapeut og supervisor. 

  Mine kerneområder er psykoterapi individuelt, parterapi, supervision af ledere og supervision af fagfolk. Opgaverne tilrettelægges i forhold til den enkelte kundes behov.

  Jeg samarbejder med private og offentlige virksomheder, kirkelige og sociale organisationer, samt private personer.

  Se dig omkring på siden og kontakt mig gerne, hvis du vil undersøge muligheder for terapi, supervision eller anden form for samarbejde. Tlf. 22322473.

12862

 • Thursday, February 15, 2024MerRevisioncounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  En personlig revisor du endelig forstår

  Revisorer har ingen personlighed, taler et andet sprog, udfører et arbejde jeg ikke forstår og så koster de alt for meget. Hos Mer Revision vil vi være anderledes, måske er vi din nye personlige rådgiver?

13693

 • Thursday, February 15, 2024Psykolog Suh Jacobsencounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  SUH BJERG JACOBSEN

  Autoriseret psykolog
  Cand.psych. klinisk psykolog fra Københavns Universitet 2000

  Godkendt CityTerapi samarbejdspartner

  Overenskomst med sygesikringen

  Medlem af
  Dansk Psykologforening
  Fagligt Selskab for Misbrugerbehandling
  Selskab for Kristne Psykologer

13686

 • Thursday, February 15, 2024Psykologerne Nisgaardcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  At være menneske er at være på vej.

  Vigtige livstemaer er at finde frem til, hvem vi er, hvad vi vil og at lære at være der, hvor vi er. Vi fordrer meget af livet i dag, men livet fordrer også meget af os.

  På vores livsvandring kan vi opleve, at indre og ydre krav for en tid kan overstige resurserne. Vi kan blive udsat for tab, svigt og oplevelse af magtesløshed.

  At tale med en psykolog kan betragtes som at have en følgesvend med på en del af sin livsvandring. Livsvilkår og tildragelser kan ikke altid ændres, men dialogen åbner mulighed for at ændre fokus og genskabe farbare veje.

  God vandring.

13687

 • Thursday, February 15, 2024Psykoterapi - Odder ved Mette Gjessing Sepstrupcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  - Du er eksperten i dit liv -

  Psykoterapeutiske Samtaler

  Oplever du at tilværelsen lige nu synes uoverskuelig, har du angst, fysiske symptomer, stress, sorg, samlivsproblemer eller ønsker du at udvikle dig personligt.

  Så er psykoterapeutiske samtaler en måde, jeg kan hjælpe dig med at finde egne ressourcer og løsninger på problemerne, for det er dig, der er eksperten i dit liv.

  • Individuel terapi
  • Parterapi
  • Familieterapi
  • Gruppeterapi
  • Vækstgruppe
  • Tab-/sorggruppe

  Første samtale koster 400 kr.
  Efterfølgende samtaler:500 kr.
  (gruppe 300 kr./gang, 2 1/2t. inkl.kaffepause) 


   Mette Sepstrup

  Kontakt:

  Jeg er certificeret psyko-, par og familieterapeut
  M.P.F.(Medlem af dansk Psykoterapeut Forening)

12856

 • Thursday, February 15, 2024Samtaleterapeut Elsebeth Kragh Dedieucounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png
  Har du ondt i livet?

  Mangler du livsglæde og gejst?

  Har du spørgsmål i livet, som du synes er svære at gå med alene?

  Har du brug for en medvandrer i tro og tvivl?

   - Eller ønsker du at udvikle og udfolde dit dybeste potentiale?
   
   
  Så kan en åben og tillidsfuld samtale med rummelighed, nærvær og engagement sandsynligvis hjælpe dig videre. 
  Altid med udgangspunkt i hvad netop DU har på hjerte og hvad DU ønsker at tale om, og med fuld tavshedspligt.
   
   
  "Vær den du er, - hvem skulle være bedre kvalificeret?"
                                                                                (Ukendt)

13676

 • Thursday, February 15, 2024Sig det nu ved Benny Deincounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Mange mennesker oplever én eller flere gange i deres liv, at de føler sig fastlåst, at livet ligesom er gået i stå eller tager en anden drejning, end de ønsker. Den fastlåste situation kan skyldes mange ting og det kan ofte være svært selv at gennemskue, hvordan man kommer videre.

  At være låst fast på denne måde i længere tid er hverken godt for sjæl eller legeme. En vej til at bryde en sådan 'lås på livet' kan være at fortælle om de ting, man kæmper med, til en anden. Det at sætte ord på de ting, der volder problemer, kan i mange situationer gøre, at det fastlåste brydes og man ser nye muligheder for at komme videre med sit liv. 

13692

 • Thursday, February 15, 2024Steen Palmqvistcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Velkommen.

  På Færøerne, hvor jeg har opholdt mig et års tid, er der så smukt, at man af og til bliver helt stum af beundring. Farvespil, lugte, lys naturen fjeldene - og jeg kunne blive ved - er et sammenkog af spændende anderledes og udfordrende natur, flettet sammen med skønhed og specialitet.

  På samme måde med et menneske. Aldrig er der set noget lignende - intet kan måle sig med den skønhed og kompleksitet et menneske besidder.På Færøerne, hvor jeg har opholdt mig et års tid, er der så smukt, at man af og til bliver helt stum af beundring. Farvespil, lugte, lys naturen fjeldene - og jeg kunne blive ved - er et sammenkog af spændende anderledes og udfordrende natur, flettet sammen med skønhed og specialitet.

  Men skønheden er alligevel af og til skrøbelig og sårbar - og kompleksiteten kan blive truende for mennesket selv. Derfor kan det af og til være nødvendigt at søge hjælp, så skønheden kan folde sig frit ud og skabe glæde og harmoni for såvel mennesket selv og dets omgivelser og kompleksiteten kan blive en dynamisk enhed der udvikler sig hele livet igennem

  Hvis livet for dig er blevet vanskelig og smertefuld og du synes du har brug for hjælp af den ene eller anden art, står jeg gerne til rådighed - hellere søge hjælp så tidlig som muligt, end forsøge at fortrænge og glemme..

13685

 • Thursday, February 15, 2024Terapi Medvandring ved Margrethe Højlundcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Psykoterapi

  Livet forstås baglæns, men må leves forlæns
  - Søren Kirkegaard

  Indimellem kan vi have et stærkt ønske om at forstå livet forlæns, men sådan er livet ikke. Det kan give en uro, der af og til får karakter af personlig krise. Det kan skyldes mange ting:

  • oplevelse af manglende trivsel i eget eller barns liv
  • identitetsproblemer
  • tab af et menneske, der står os nært
  • tab af førlighed
  • tab af arbejde
  • overgangsfaser i livet
  • problemer i parforholdet
  • med mere

  Mange kan i en sådan fase have gavn af samtaleterapi. Her er der mulighed for gennem uddybende spørgsmål at få større indsigt i sammenhænge og i de vilkår, det enkelte menneske lever under.

13677

 • Thursday, February 15, 2024Åndelig vejledning ved Bente Lybeckercounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Åndelig vejledning er en praksis, der stammer helt tilbage fra de første kristne.

  Der er ikke noget mystisk over åndelig vejledning. Åndelig vejledning er en fortrolig samtale med et andet menneske om din åndelige søgen, og den giver dig mulighed for at reflektere over din oplevelse af og erfaringer med Gud. Hovedpersonerne i den åndelige vejledning er Gud og dig, og det er jeres forhold, der er i centrum. Vejlederen er blot en tredje part, der 'kigger med'. Vejlederen kan bl.a. hjælpe dig med at træne blikket for, hvor Gud er i din dagligdag, og opmuntre dig til at reagere på det, som du opdager. Vejlederen er bekendt med de ubevidste mekanismer, der kan blokere dig i dit gudsforhold, og kan derfor foreslå dig nye veje i din tilgang til Gud.

13690

 • Thursday, February 15, 2024Åndelig vejledning ved Poul A. Beckcounseling//data4u.blob.core.windows.net/webimages/geocounseling.png

  Jeg tilbyder Åndelig vejledning (en 112 % fortrolig personlig samtale) på baggrund af et helhedsorienteret menneskesyn.

  Mennesket er en helhed af Ånd, sjæl og legeme. Som bilen skal have olie, vand og brændstof, må vi mennesker også have dækket vore basale behov for at leve, virke og vokse optimalt.

  I Åndelig vejledning har vi fokus på din relation til Gud. Eller på din længsel efter at få en relation til Gud.

  Et kort eksempel: Én kom til sin Åndelige vejleder og spurgte: Hvor finder jeg Gud? Den åndelige vejleder tænkte et øjeblik, og sagde så: Hvor finder du ikke Gud?

  Åndelig vejledning er en hjælp til at styrke din relation til Gud og forhåbentlig opdage Guds nærvær mange flere steder end tidligere.

  Intet emne er for stort, intet for lille. Ofte vil det være spørgsmål som:

  • Hvor kommer jeg fra?
  • Hvor er jeg på vej hen?
  • Hvordan finder jeg Gud?
  • Hvordan kan jeg tro?
  • Hvordan kan jeg bede eller læse i bibelen?
  • Og mange andre.

  Men det er dig, der bestemmer, hvad der skal tales om.

  Du behøver ikke at spekulere på, hvordan du skal sige tingene. Det kommer som regel, når først vi taler sammen. For Helligånden er også tilstede og hjælper os med at tale sammen, få det sagt rigtigt og forstå hinanden.

  Åndelig vejledning er at tale med én, der lytter opmærksomt, og som kan bidrage til, at du finder vejen videre for dig. Men det er helt op til dig, om du vil gå den vej.

  En åndelig vejleder er slet ikke åndelig mester eller guru, men har selv tilbagelagt et stykke åndeligt livsvej. Sammen følger vil længslen efter større nærhed til Gud.

  Kort sagt: Åndelig vejledning handler om ikke at lade sig nøje med mindre end Gud