Language
Anvend Dansk sprog Anvend Engelsk sprog
Published
19 Jan 2012 22:08
Author
J.C. Gawler

 

Gammelt Anglo-Israel-kort over Israels vandringer.

Above: Old Anglo-Israel-map about the wanderings of Israel.