DatoTitel
24-10-17HAR BIBELEN FORUDSAGT EU?
24-10-17Land, hør Herrens ord!
02-12-141000 års-rigets tidsalder. Jesu Genkomst bind 5
05-09-14Anti-semitismens rødder
05-09-14Visdom og frygt for Gud
04-09-14Video undervisningsserie af Peter Tinggaard
13-08-13Tidsperiodiske Relasjoner
13-08-13Jesu vidunderlige åbenbaring til Paulus og os
13-08-13Kristus- transformationen
13-08-13Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder
13-08-13Guds planer
13-08-13Det profetiske ord
13-08-13Mattæus Evangeliet
13-08-13Det ny Jerusalem
13-08-13Den store skare
13-08-13Den store trængsel
13-08-13De 144.000 beseglede jøder
13-08-13Bortrykkelsens dag
13-08-13De 12 patriarkers navne
13-08-13De to jødiske vidner i Jerusalem
13-08-13Den store Forsoningsdag
13-08-13Apostlenes Gerninger
13-08-13FØRSTE DEL AV APOSTLENES GERNINGER HØRER MED TIL JESU FØRSTE UNDERVISNING
13-08-13Apostelmødet i Jerusalem
11-08-13Forståelsen af den tidsperiode vi nu lever i
11-08-13Generelle og specielle sider i Evangelierne
10-08-13Frelsens principper i den frie Nådens tidsperiode
09-08-13Forsonings lære
09-08-13Forskellige dage i frelses-historien
09-08-13Foredrag: Endetiden var nær v. Jesu første komme
03-11-12Differences Between the Rapture and Second Coming
19-10-12Ken Needham time
28-09-12I Will Gladly Tithe the Way Anyone In the Bible Tithed!
20-01-12Stig Ahrensbach
19-01-12Daner og Jyder: Dan og Juda-Dan
19-01-12Modige danske medier slår til igen!
19-01-12Dan: Israels Pioner
12-03-99Målet helliger midlet - eller hvad?