Sprog
Anvend Dansk sprog Anvend Engelsk sprog

Alle ønsker om forbøn er velkomne, men er du en bønnekriger, så kunne disse brødre og søstre bruge din hjælp. Fordi vi må komme sammen i samhørighed under Jehovah’s, Jesu Kristi og Hellig Åndens dække for at bekæmpe Satans angreb (den virkelig fjende). For vi er ikke alene, og vi er nødt til at slå igen med Hellig Åndens KRAFT. Husk på, at Hellig Ånden blev sendt til os, da Herren Jesus Kristus steg op for at være sammen med Faderen. Lad os forenes og kæmpe imod, og give al ære til Jehovah, Jesus Kristus og Hellig Ånden.

Bemærkning fra oversætteren:

Denne bønneside foregår hovedsagligt på engelsk. Hvis De ikke har mulighed for at skrive på engelsk, kan jeg stille mig til rådighed, og det skal være mig en glæde at være Dem behjælpelig! Jeg synes, at også DU skal have muligheden for at deltage! Skriv kortfattet - om muligt, men det er dog absolut ikke noget krav! Jeg oversætter e-mailen, til engelsk, og sender den til Raymond Aguilera.

Bønnebegær på engelsk: Ray@prophecy.org

Klik her for at gå til den engelske forbønsside.


For at støtte denne tjeneste klik her.


Eller skriv til:                   

Raymond Aguilera,
PO Box 20517,
El Sobrante,
CA. 94820-0517, USA.

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm)
All Rights Reserved