Sprog
Anvend Dansk sprog Anvend Engelsk sprog

Fra Jehovah Gud, Jesus Kristus, og Hellig Ånden.
Modtaget af Raymond Aguilera.

Jehovah's Ord for idag: »Min søn Jesus Kristus kommer. Gør dig rede!«

  Hele bogen

Dette materiale kommer oprindeligt fra USA, og er Profetier, Visioner, Begivenheder og Drømme givet ved Herren til Raymond Aguilera (Reymundo Aguilera på spansk). Raymond, eller Ray, bor i El Sobrante, der ligger nord for San Francisco.

 

Et godt sted at starte læsningen er Forsiden med flere Forord, Vidnesbyrdet, familietræ etc.! Eller læs/download Mini-Profeti bogen. Denne bog indeholder det meste af dette, plus 12 udvalgte Profetier. Jeg mener personligt, at Mini-Profeti bogen er stedet hvor man skal starte!

Altså, læs Ray's kommentarer på forsiden, og derefter Mini-Profeti bogen. Dette materiale giver et godt grundlag for ens indtryk og holdninger vedrørende indholdet på web-stedet. Det er en god idé også at læse alt det andet på forsiden, medregnet de links der findes der, før en går videre til selve profetierne, da der er en masse gode råd om hvordan de skal læses, og hvordan de IKKE skal læses. Forsikr dig selv om, at du ikke går glip af Raymonds Vidnesbyrd! (Det er også inkluderet i Mini-Profeti bogen!)

I stedet for at starte den danske udgave med et minimum af materiale, eller endnu værre - at vente med publiseringen til alt er oversat, så besluttede jeg at kopiere den komplette amerikanske version fra Prophecy.org over til Profetier.org, for derefter at overskrive det engelske materiale, i takt med at dansk materiale foreligger. På denne måde er det ikke nødvendigt at skifte frem og tilbage mellem den danske og amerikanske version, da det komplette materiale nu findes på Profetier.org, der løbende vil blive opdateret - også med nyt engelsk materiale der ikke endnu er oversat. Målet er endvidere, at den danske udgave skal være en helt komplet version af den originale amerikanske, og ikke kun enkelte udpluk.

I starten består siden derfor overvejende af engelsk materiale. Først bliver de grundlæggende og forklarende dokumenter oversat, vidnesbyrd, forord, Mini-Profeti bog etc., derefter selve profetierne. Disse første trin ER færdige nu! (14. mars 2003). Derefter følger evt. de ikke-statiske sider, f.eks. e-mail listen, der løbende bliver opdateret på den amerikanske udgave, men dette bliver dog næppe før selve profetierne er helt ajour.

Det er mit ønske, at den danske version skal være ajour hurtigst muligt, da disse dyrebare perler også MÅ være tilgængelige for dem der ikke forstår engelsk. Dette er bydende nødvendigt.

Nogle mennesker har stillet mig dette spørgsmål: »Er du sikker på at disse profetier er fra Gud?«

Stil dig selv følgende spørgsmål:

  • Prædiker djævelen nogensinde omvendelse?
  • Ønsker han at de Kristne fra forskellige sammenhænge skal nærme sig hinanden i kærlighed?
  • Advarer han os om faren ved et syndigt liv, for den Kristne såvel som den ikke-Kristne?
  • Truer han med omfattende katastrofer pga. synd?
  • Jovist prædiker djævelen om nåde, tilgivelse, fred og ingen fare, og at vi "ikke må dømme" (advare om synd), men tilføjer han også, at Gud er en retfærdig og kompromisløs dommer, der i sidste ende skal dømme engle og hele menneskeheden?

 

Disse ting finder du i overflod i disse Profetier, Visioner, Begivenheder og Drømme!

Disse Profetier ændrer menneskeliv, de vækker mennesker til sand erkendelse af Synd, Retfærdighed og Dom.

Med et inderligt ønske om at Du må blive velsignet gennem denne side, og komme meget nærmere til Gud; Faderen, Sønnen Jesus Kristus og Hellig Ånden.

Oversætteren.